Skip to content Skip to footer

I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.”

2 Tm 3,15

Celem naszych spotkań jest przede wszystkim dbałość o duchowy rozwój dzieci. Pragniemy, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały treści zawarte w Piśmie Świętym. Chcemy przybliżać im osobę Pana Jezusa Chrystusa i wzbudzać w nich pragnienia naśladowania Go.

Zachęcamy naszych podopiecznych do pielęgnowania prostej, dziecięcej, żywej wiary. W trakcie naszych spotkań dzieci poznają historie i przypowieści biblijne oraz uczą się praktycznego zastosowania ich w codziennym życiu.

Zajęcia katechetyczne  to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa poprzez śpiew, zajęcia plastyczne itp. Organizujemy również tematyczne przedstawienia i dramy, w których dzieci same opowiadają o Bogu.

Zajęcia są zaplanowane tak, by w sposób adekwatny odpowiadały na potrzeby dzieci w różnym wieku. Pragniemy przygotować nasze pociechy do stawienia czoła wyzwaniom i pokusom dzisiejszego świata, utrwalając w nich fundament Słowa Bożego i zawartych w Nim prawd.

Szkółka niedzielna odbywa się w każdą niedzielę w trakcie nabożeństwa.