Skip to content Skip to footer

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

Mk 11,24

Modlitwa powinna zajmować szczególne miejsce w życiu każdego chrześcijanina. To właśnie ona przybliża na do Boga, pomaga nam budować z Nim trwałą więź, sprawia, że nasza wiara wzrasta. Bóg w swoim Słowie wielokrotnie zachęca nas do trwania w społeczności z Nim.

Jest jednak jedna rzecz, która sprawia Bogu większą radość niż nasza indywidualna modlitwa. To modlitwa Kościoła. Słowo Boże mówi:

Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje [Boże], tam jestem pośród nich.

Mt 19,20

Każdy z nas niejednokrotnie zmaga się z problemami, które go frustrują i przygniatają, odpierając siłę do walki o dobre rzeczy. Właśnie dlatego Bóg powołał nas do wspólnoty. Obowiązkiem i przywilejem Kościoła jest trwanie w jednomyślnej modlitwie. Chcemy się nawzajem wspierać i błogosławić, trwając w modlitwie jedni o drugich.