Skip to content Skip to footer

Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

Ps. 100, 1-2

Uwielbienie poprzez śpiew i muzykę, to jedna z najbardziej znanych form oddawania Bogu chwały. Również w naszej społeczności staramy się dbać o tą formę służenia Bogu.

Obok nauczania Słowa Bożego (kazania), uwielbienie jest integralną częścią nabożeństwa. Chcemy przychodzić przed Boże oblicze tacy, jacy jesteśmy: ze wszystkimi naszymi wadami, troskami, radościami i smutkami, aby wysławiać Boga w pieśniach i modlitwach, wychwalając Jego łaskawość, dobroć, miłość i wielkość.

Uwielbienie jest czasem oczyszczenia, wylania przed Panem serc, gdyż Pan przebywa w chwałach swego ludu.